Sunday, October 29, 2006

કૂંપળ

ગામ આખું કે’ છે
એ હસે છે તો
એના ગાલમાં સુંદર મજાના ખાડા પડે છે.
હું પડ્યો પડ્યો ગણું છું,
આ ખાડામાં, મારા સિવાય
બીજા કેટલાં પડે છે ?
**************
ખુલ્લાઆકાશનું માપ શું?
લાવ,તારી આંખને માપશું?
**************
એવું પેલ્લી વાર બન્યું
ભૂલી ગયો નામ હું મારું!
એમણે હળવેકથી પૂછ્યું:
“શું છે નામ તમારું ?”
**************
‘ખૂબસૂરતની’ જોડણી લખતાં
કાયમ ભૂલ થઈ જાય છે,
હું શું કરું ?એ યાદ

-ડૉ.અશોક એચ.પટેલ.

No comments: