Sunday, October 15, 2006

સગપણ કયાં છે ?

અમે મોર હોઈએ તો
-અમારાં ખરેલાં આંસુ વીણજો

વાદળ સમા તરતા પ્રસંગોને
અમે બોલાવશું
-તમે વરસજો.

આવતા ભવે
આ અધૂરી મૂકેલી કવિતાની
છેલ્લી પંક્તિ થઈતમે આવી ચડજો.

-પ્રબોધ જોશી

No comments: