Sunday, June 10, 2007

તડકો

માંડ માંડ આજ પડ્યો થોડો તડકો,
મે તો માંગી લ ઈધો એક એનો કટકો..

ચાલી રહ્યો હું તો આમ વરસોથી,
કોણ જાણે ક્યાં અટકશે આ સડકો.

મારો પડછાયો રહેતો મારી સાથે,
ને મને એ કહે તું તો બહુ બટકો.

શોધો તો મળશે સનમ તમારા દિલમાં,
શોધવા સનમને ન છેક આમ ભટકો.

તૂટી જશે મોતી તમારા કેશૂઓમાંથી,
ભીના ભીના વાળ જરા હળવેથી ઝટકો.

આપ્યા કર્યા તમે તો મને ઘણા ઝખમો,
હવે તો સનમ તમો સહેજ અટકો.

કેમ કરીને ભૂલે તમને નટવર,
એને તો યાદ છે તમારો દરેક લટકો.

-નટવર મહેતા