Sunday, October 15, 2006

રાહ જોઉં છું

ચહલપહલની રાહ જોઉં છું
ક્યાં કોઈ હલની રાહ જોઉં છું ?

તારા શરમાતા ચહેરા પરનવી ગઝલની રાહ જોઉં છું
આંખોથી અથડાતા લોકોએક શકલની રાહ જોઉં છું

વર્ષાનાં છે વળતાં પાણી
તેજ અસલની રાહ જોઉં છું

-હેમેન શાહ

No comments: